B

b

The Maris Vung Tau

🇻🇳

Claimed

0.0

Based on the opinion of 0 people

50%business profile completed

Address:

Đường 3/2, Phường 10

City:

Thành phố Vũng Tàu

Zipcode/Postcode:

790000

Cell/Mobile:

0938279155

Twitter:

@themarisvungtau

The Maris Vũng Tàu là quần thể nghỉ dưỡng giải trí chuẩn quốc tế quy mô 23ha do Rio Land phát triển tọa lạc tại đường 3/2 thành phố Vũng Tàu.